Diseño de interfaces físicas

 2008

Interfaz USB para 22 sensores on/off

2008

Guante sensible

2007

Interfaz para espacialización sonora

2006

Interfaz USB para 12 sensores on/off

2005

Interfaz con 10 sensores ocultos

2005

Pedal de guitarra transformado en controlador

 2019

Interfaz colectora de energía para Celdas de Combustible Microbiano (MFC)

2016

Interfaz captura de Fiduciales